Onze missie

Chiropractic Belgium heeft als missie chiropractie, als unieke en onafhankelijke geneeswijze, te beschermen en promoten.

De patiëntentevredenheid over chiropractie is bovengemiddeld en de gebruikte behandeltechnieken zijn uiterst veilig. Daar waar patiënten dachten dat ze niet meer konden geholpen worden, biedt chiropractie heel vaak soelaas.

Chiropractors hebben een bijzondere interesse in de relatie tussen de klacht enerzijds en de stressfactoren die tot de klacht leidden. Daar waar het pijn doet ligt vaak niet de oorzaak. We maken het onze missie om de oorzaak van de klachten en symptomen te helpen achterhalen en oplossen, in samenspraak met onze patiënten.

Bovendien wil Chiropractic Belgium een opvangende en ondersteunende rol vervullen ten aanzien van jonge en startende chiropractors.

Lid worden

Contacteer ons als je als chiropractor lid wil worden van onze beroepsvereniging,